Canuck zoeken
0
categorieen Menu
https://www.canuck.nl/nl/accuflex/l58c3
Zoeken
Winkelmandje
  25 Jaar ervaringEn innovatie
  Global brandsLocal service
  Wij denken meeMet onze klanten

  Nieuws

  Accuflex

  Accuflex

  Welcome to Europe!

  Accuflex Europe

  Nederlands: 

  Accuflex NSF-lijst van slangen, buizen en bekabelde bundelproducten voor drankuitgifte zijn de meest vertrouwde namen in de industrie omdat ze consistente, betrouwbare en economische prestaties leveren. Ze helpen de hoogste drankkwaliteit te handhaven, terwijl ze kostbare servicebeurten verminderen. Ze zijn zeer eenvoudig te installeren, betrouwbaar en zorgen voor beduidend minder kwaliteitsverlies. Het is dan ook geen wonder dat deze producten de standaard hebben gezet voor de industrie en de meest gespecifieerde drankuitgifteproducten zijn geworden door kwaliteitsbewuste klanten.

  Hieronder vind u een foto van de ondertekening van Canuck en Accuflex overeenkomst in Ottawa Canada oktober 2018 tijdens de handelsmissie van Prime Minister M. Rutte. Ondertekening van de handels overeenkomst van de twee bedrijven werd gedaan in bijzijn van Prime minister Mark Rutte, Ambassadeur Sabine Nolke en Secretary of International Trade Omar Alghabra

  Ook vind u hier een video waarin de nauwe samenwerking met Canada en de impact daarvan nog eens een keer wordt uitgelegd door Don Paauwe. Video is opgenomen voor de NCCC (Netherlands-Canada Chamber of Commerce).

  English: 

  Accuflex NSF-listed hose, tubing and cabled bundle products for beverage dispensing are the most trusted names in the industry because they provide consistent, dependable, economical performance. They help maintain the highest drink quality, while reducing costly service calls. They are very easy to install, reliable and provide great customer satisfaction with fewer call-backs. Small wonder these fine products have set the standard for the industry and have become the most-specified beverage dispensing products by quality-conscious customers.

  Below is a photo of the signing of Canuck and Accuflex agreement in Ottawa Canada October 2018 during Prime Minister M. Rutte's trade mission. Signing of the trade agreement of the two companies was done in the presence of Prime Minister Mark Rutte, Ambassador Sabine Nolke and Secretary of International Trade Omar Alghabra

  Here you can also find a video in which the close cooperation with Canada and its impact is explained once again by Don Paauwe. Video was recorded for the NCCC (Netherlands-Canada Chamber of Commerce).